Ngày 5 tháng 9 năm 2014

Hôm nay bé đến lớp Cô cháu cùng hân hoan Bé sắp vào lớp một Lòng vui sướng rộn ràng ***** Bảng 29 chữ cái Cô dạy bé…